Jautājums
Vai norādītais pārvietojamās kastes/konteinera izmērs 3x3x6m ir domāts kā maksimālais, ekstrēmākais gadījums? Vai ikdienā paredzēts pārvietot lielgabarīta priekšmetus, kuriem kāda no dimensijām var sasniegt norādīto vai arī ikdienā tiks pārvietotas kastes/konteineri 3x3x6m?

Atbilde
Jā, 3x3x6m ir lielākais gabarīts.

 

Jautājums
Vai pazemes stāvvieta paredzēta teātra darbiniekiem vai apmeklētājiem?

Atbilde
Teātra darbiniekiem.

 

Jautājums
Kāda funkcija paredzēta teātra vecās ēkas telpā aiz skatuves, kur šobrīd stāv dekorācijas?

Atbilde
Arī pēc jaunās piebūves uzbūvēšanas tur glabāsies dekorācijas Lielajai zālei.

 

Jautājums
Vai norādītie darbnīcu izmēri ir piesaistīti tehnoloģiskajam procesam vai arī tie ir orientējoši?

Atbilde
Piesaistīti tehnoloģiskajam procesam.

 

Jautājums
Vai svarīgas konkrētās dimensijas vai pietiekams, ja tiek nodrošināta vajadzīgā platība?

Atbilde
Svarīgas ir gan konkrētās dimensijas, gan jāievēro vajadzīgās platības.

 

Jautājums
Vai dekorāciju konteineri jāspēj nogādāt arī uz esošās skatuves/aizskatuves?

Atbilde
Nē. Tāda esošās ēkas apjoma pārbūve netiek paredzēta.

 

Jautājums
Vai dekorāciju konteineru piegādei var izmantot esošo piegādes rampu, neveidojot jaunu piegādes rampu jaunajā apjomā.

Atbilde
Nē. Ir jāveido jauna piekļuves rampa ar iespēju iebraukt iekšā ar 13.5m garajiem furgoniem ar iespēju aizvērt vārtus, lai izkraušanas darbi noritētu siltumā.

 

Jautājums
Kāda ir esošās piegādes rampas noslodze?

Atbilde
Esošās rampas noslodze katru darbadienu no 9.00 – 18.00 un arī brīvdienās izbraukumu gadījumos, jo caur šo rampu papildus tiek apkalpotas visas esošās zāles.

 

Jautājums
Vai dekorāciju konteineru piegādi drīkst paredzēt no cokolstāva autostāvvietas, ar pacēlāju kravu nogādājot pirmā stāva līmenī?

Atbilde
Nē.

 

Jautājums
Vai jaunā apjoma pirmā stāva līmeni būtu vēlams veidot esošās skatuves augstumā?

Atbilde
Būtu vēlams, bet jāizvērtē lietderība.

 

Jautājums
Kādas dimensijas jāparedz piegādes autotransportam?

Atbilde
Atbilstoši garo autofurgonu izmēriem.

 

Jautājums
Kur šobrīd tiek glabātas atkritumu tvertnes?

Atbilde
Kanāla pusē.

 

Jautājums
Vai Rekvizītu noliktavai paredzētajos 100 kvm iekļaujas: 2.2.1. rekvizītu telpas virtuve 2.2.2. rekvizītu telpas darbinieku atpūtas zona 2.3. krēslu noliktava

Atbilde
Lūdzam skatīt Telpu vajadzību aprakstu.

 

Jautājums
Ja tiek projektēta jauna darbinieku ieeja, vai nepieciešama arī atsevišķa dežuranta telpa? Vai ir nepieciešama jauna darbinieku ieeja?

Atbilde
Nē. Paliek vēsturiskā.

 

Jautājums
Vai piegāde jānodrošina visos jaunās ēkas stāvos?

Atbilde
Jā.

 

Jautājums
Vai bez esošajiem drona un parastajiem foto, kas uzņemti pavasarī/ rudenī, ir vēl kādi citi papildu attēli, kur būtu koki bez lapotnēm, kurus varētu izmantot vizualizāciju izstrādē?

Atbilde
Tādu materiālu nav.

 

Jautājums
Lūdzu precizēt konkrētu vēlamo piebūves 1.stāva grīdas augstuma atzīmi. Esošajai piebūvei ir dažādi 1.stāva grīdas līmeņi.

Atbilde
Nepieciešams, lai jaunajā piebūvē grīdas līmeņi būtu vienā līmenī.

 

Jautājums
Vai ir iespējams pārcelt tramvaja pieturu?

Atbilde
Tramvaja pieturas pārcelšanas jautājums un satiksmes organizācijas izmaiņas netiek risinātas metu konkursa ietvaros.

 

Jautājums
Apmēram cik dekorāciju konteinerus paredzēt uzglabāt noliktavā? Būtu svarīgi zināt apmēram aptuvenu skaitu, lai piedāvātu alternatīvu uzglabāšanas un pārvietošanas sistēmu.

Atbilde
Šobrīd nav iespējams precīzi noteikt. To var traktēt kā darba jautājumu tālākajā projektēšanā.

 

Jautājums
Vai funkcionālais savienojums bez līmeņu maiņas jānodrošina no noliktavām/darbnīcām līdz lielās zāles skatuves grīdai vai zāles grīdai vai kravas liftam?

Atbilde
Tāda esošās ēkas apjoma pārbūve netiek paredzēta.
Papildus pievienojam VZD inventarizācijas lietas 849897-1 dwg failus

 

Jautājums
Kā plānota piegādes rampa? Vai furgonam paredzēts iebraukt 1. stāva grīdas līmenī un izkraušana plānota līdzīgi kā šobrīd uz pacēlāja, kas nolaiž kravu no furgona grīdas līmeņa uz zemes vai arī plānota iedziļināta iebrauktuve, paredzot furgona grīdas līmeni vienā augstumā ar 1. stāva grīdu?

Atbilde
Plānot iedziļinātu iebrauktuvi, paredzot furgona grīdas līmeni vienā augstumā ar 1. stāva grīdu.

 

Jautājums
Nolikumā minēts, ka dekorāciju zāles augstums ir 12 m, taču izdales materiālā no teātra apskates projektējamās dekorāciju noliktavas augstums norādīts 7 m. Vai pieņemt, ka dekorāciju noliktavai, tāpat kā mālderzālei un mēģinājumu zālei, augstums ir 7-8 m, vai tomēr nolikumā minētie 12 m?

Atbilde
Minimālais augstums ir 7-8 m

 

Jautājums
Kāpēc dekorāciju pārvietošanas vajadzībām tiek izmantoti netipiski nestandarta konteineri (3 x 3 x 6 m), kurus ir sarežģīti pārvietot un tos nav iespējams transportēt ar standarta kravas mašīnu? Vai praktiskāk nebūtu paredzēt konteinerus, kas atbilst kravas auto dimensijām 2.4 m augstumā un platumā?

Atbilde
Jāplāno 3 x 3 x 6 m konteineri.

 

Jautājums
Vai ir iespējams konkursa darbu nodošanas termiņu pagarināt par vismaz vienu nedēļu? Šāds lēmums noteikti veicinātu darbu kvalitāti, ņemot vērā daudziem paredzētos atvaļinājumus augustā, kas kavē potenciālo konkursa izstrādes laiku.

Atbilde
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš netiks pagarināts.

 

Jautājums

Nepieciešamais telpas augstums skaņas, gaismas noliktavām un rekvizītu telpām?

Atbilde
No 2.5 m līdz 3 m

 

Jautājums
Nepieciešamais telpas augstums Butaforu darbnīcai?

Atbilde
Maksimālais nepieciešamais augstums ir 4 m.

 

Jautājums
Darbinieku skaits darbnīcās un noliktavās (lai noteiktu palīgtelpu – atpūtas telpu, ģērbtuvju, dušu un WC platības)? Kādām darbinieku grupām būtu lietderīgi apvienot palīgtelpas, kurām noteikti jāparedz atsevišķas palīgtelpas?

Atbilde
Darbnīcās un noliktavās strādā ~20 darbinieki.
Skatīt projektēšanas programmas 5. punktu.

 

Jautājums
Nepieciešamais gaiteņa augstums ap Black Box zāli?

Atbilde
Gaiteņa augstums nepieciešams 7 – 8 m

 

Jautājums
Nepieciešamais gaiteņa augstums starp darbnīcām un dekorāciju noliktavu?

Atbilde
Gaiteņa augstumam jābūt 7 – 8 m

 

Jautājums
Vēlamie izmēri:
10.1. trešajā stāvā izvietojamām mēģinājumu telpām
10.2. ceturtajā stāvā izvietojamām mēģinājumu telpām;
10.3. atpūtas zālei.

Atbilde
Lūdzu skatīt Latvijas Nacionālā teātra dotos palīgmateriālus, kas tika izsniegti teātra apskates laikā (sadaļā “Vecās ēkas plāni”).

 

Jautājums
Kā nokļūst dienesta dzīvokļos – pa esošo dienesta ieeju vai var izmantojot citu ieeju?

Atbilde
Piedāvāt risinājumu metu konkursa ietvaros.

 

Jautājums
Kā tiek plānots izmantot esošās piebūves 1. stāva telpas starp asīm 1-2 un A-C?

Atbilde
Skatīt Latvijas Nacionālā teātra dotos palīgmateriālus, kas tika izsniegti teātra apskates laikā. Plānojums ir pārskatāms pēc metu konkursa pretendentu iesniegtā risinājuma.

 

Jautājums
Kā tiek plānots izmantot esošas piebūves 3. stāva telpas starp asīm 2-4 un A-C?

Atbilde
Skatīt Latvijas Nacionālā teātra dotos palīgmateriālus, kas tika izsniegti teātra apskates laikā. Plānojums ir pārskatāms pēc metu konkursa pretendentu iesniegtā risinājuma.

 

Jautājums
Kā tiek plānots izmantot vēsturiskā teātra 1. stāva telpas starp asīm 5-8 un A-C?

Atbilde
Skatīt Latvijas Nacionālā teātra dotos palīgmateriālus, kas tika izsniegti teātra apskates laikā. Plānojums ir pārskatāms pēc metu konkursa pretendentu iesniegtā risinājuma.

 

Jautājums
Kā tiek plānots izmantot vēsturiskā teātra 2. stāva telpas starp asīm I-H un 3-4

Atbilde
Skatīt Latvijas Nacionālā teātra dotos palīgmateriālus, kas tika izsniegti teātra apskates laikā. Plānojums ir pārskatāms pēc metu konkursa pretendentu iesniegtā risinājuma.

 

Jautājums
Kādā maršrutā (no kuras ielas parasti brauc, un kā aizbrauc prom) un grafikā notiek teātra kravas mašīnu piebraukšana un kravas izkraušana?

Atbilde
Kravas mašīnas piebrauc no Muitas ielas puses, uzgriežoties uz Kronvalda bulvāra, aizbrauc pa Kronvalda bulvāri virzienā uz Krišjāņa Valdemāra ielu. Dažreiz šoferi izvēlas braukt pa šo maršrutu arī atpakaļ, jo būtībā viņiem ir jātiek uz Vanšu tilta. Grafiks ir dažāds, tas ir saistīts ar izrāžu repertuāru. Aktuālo izrāžu dekorācijas transportē uz teātri, savukārt to izrāžu dekorācijas, ko dotajā brīdī neizrāda – no teātra prom. Lielākoties, laiks ir no 10.00 rītā līdz 14.00 dienā (ne katru dienu, bet gadās ka ir nedēļas, ka kravas mašīnas braukā katru dienu). Kravas izkraušana notiek ar cilvēku resursiem (ar rokām).

 

Jautājums
Vai jābūt iespējai dekorācijas pārvest savstarpēji gan no Black box zāles, gan LNT, gan uz Lielo zāli?

Atbilde
Dekorācijas jāspēj transportēt no kravas automašīnu iebraukšanas halles uz visām zālēm, tātad no zāles uz zāli. Nepieciešamības gadījumā, dekorācijas var transportēt caur kravas automašīnu iebraukšanas halli. Starp zālēm papildus nav nepieciešams savstarpējs transportēšanas ceļš.

 

Jautājums
Cik liela šobrīd ir LNT jaunā zāle? Un, ja to, iespējams, pārbūvē, cik lielai viņai vajadzētu būt, lai komfortabli un funkcionāli labi strādātu? Uz cik skatītāju vietām tā paredzēta?

Atbilde
Zāle nav jāpārbūvē un tās laukums nav jāmaina.

 

Jautājums
Vai ir iespējams saņemt Simtgades alejas, kā arī blakus esošo liepu un citu koku, kuri atrodas teātra teritorijā un ap to, novērtējumus un atzinumus, kurus veidojuši Labie Koki?

Atbilde
Atbildi uz šo jautājumu skatīt 17.07.2019. publicētajās atbildēs.

 

Jautājums
Konkursa nolikumā teikts, ka darbnīcu telpu augstumam jābūt 7m, tomēr teātra pašizdotajā rekomendācijā par telpām un to izvietojumu, teikts, ka tām jābūt 8m augstām. Kurš no telpu augstumiem jāievēro?

Atbilde
Telpām nepieciešamais 7 m augstums.

 

Jautājums
Šī brīža teātra piebūves ēkā atrodas esošas darbnīcas un noliktavas. Vai tās funkcionēs tāpat arī pie jaunās Black box zāles vai arī tās mainīs funkciju, piemēram, esošā mēģinājuma zāle, metāla darbnīca, galdnieka darbnīca, bibliotēka u.c.)?

Atbilde
Telpas mainīs funkciju. To var apskatīt izdalītajos darba materiālos, kuri tika izdalīti, tiekoties teātrī. Piemēram, galdnieka darbnīca pārtaps par kostīmu noliktavu, savukārt, bibliotēka – par Jaunās zāles mēbeļu noliktavu.

 

Jautājums
Vai ir pieejama informācija kādu funkciju telpas šobrīd atrodas visos stāvos teātra piebūves daļā? Cik noprotu pēc 2004. gada plāniem nevar droši spriest par reālo telpu pielietojumu.

Atbilde
Plāni atbilst, izņemot to, ka noliktavā pēc pārbūves atrodas teātra Jaunā zāle.

 

Jautājums
Ar ko ir domātas atpūtas telpas cehiem – vai tās ietilpst konkrēto darbnīcu/cehu telpas noteiktajos gabarītos vai arī tās ir papildus telpas stāvu virs cehiem?

Atbilde
Tās ir domātas kā papildu telpas, ar dušu, izlietni, pārģērbšanās skapīšiem (katram ceham atsevišķi), paredzot atsevišķas pārģērbšanās telpas sievietēm un vīriešiem. Skatīt aprakstu par darbnīcu vajadzībām.

 

Jautājums
Vai katrai zālei (Lielā zāle, LNT zāle, Black box zāle) jābūt savā atsevišķām gaismas, skaņas, mēbeļu, rekvizītu noliktavām/telpām? Vai iespējams apvienot šāda veida telpas vairākām zālēm?

Atbilde
Nav iespējams apvienot.

 

Jautājums
Ja dekorāciju konteineri ir 3 m plati, gaiteņiem, pa kuriem tos pārvadā, jābūt tādiem, lai dekorācijas varētu apmainīties vietām, ja dodas pa vienu gaiteni, vai arī tik daudz platākam, lai pa to reizē varētu apmainīties 1-2 cilvēki kopā ar konteineri?

Atbilde
Platums jāparedz, lai varētu apmainīties 1-2 cilvēki līdztekus konteineram.

 

Jautājums
Vai gaitenim no grimētavas, kā arī kostīmu noliktavas līdz pat skatuvei jābūt platākam nekā parastiem ēkas gaiteņiem?

Atbilde
Atbildi lasāma metu konkursa projektēšanas programmas otrajā punktā “Daudzfunkcionālā zāle (“Black box”) ar palīgtelpām”.

 

Jautājums

Vēlētos noskaidrot, vai ap teritoriju esošajiem kokiem ir veikta apsekošana?
Gan simtgades alejas ozoliem, gan Kronvalda bulvāra pusē esošajām liepām.
Vai ir kādi ierobežojumi, minimālajām atkāpēm no sakņu vainagiem, vai lapotnēm?

Atbilde

Kokiem apsekošana nav veikta. Izstrādājot metu, jāievēro Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.27. nodaļā noteiktās prasības.
Ņemot vērā atsūtīto jautājumu, tika lūgts arboristu viedoklis, kurā tika norādīts, ka, izstrādājot projektu, ir jāņem vērā ļoti vērtīgo koku plašie vainagi, kuri ierobežos iespējas veikt vērienīgu būvniecību koku tuvumā. Līdz ar to, plānotās ēkas izbūve nevar būt tuvu koku novietojumam topogrāfiskajā plānā (arboristu ieteikums ir plānot aptuveni 6 m atkāpi) un būs jāparedz vainaga sānu zaru īsināšana.
Izstrādājot projektu minimālajā sastāvā, obligāti nepieciešams kokkopja – arborista atzinums par būvniecības ietekmi un rekomendācijas sakņu un vainaga saglabāšanai ar iespēju, nepieciešamības gadījumā, precizēt projekta apjomus vai atsevišķas nianses. Savlaicīgi jāplāno, kā tiks veikti projekta īstenošanas būvdarbi. Teritorija ir norobežota ar ļoti vērtīgiem koku stādījumiem, kuri ir jāsaglabā, un vienīgā reālā piekļuves vieta un būvmateriālu novietne ir no Kronvalda bulvāra uz Latvijas Universitātes Zooloģijas muzeja iebraucamā ceļa. Šajā zonā būs nepieciešams nozāģēt jaunos koku sējeņus un, iespējams, pacelt atsevišķiem kokiem vainagus.

 

Jautājums

Vēlamies lūgt atbildi uz jautājumu saistībā ar konkursa nolikuma 3.3.1. punktu. Vai šī pieredze attiecas tikai uz konkursa dalībnieku juridisku personu, vai arī uz šīs juridiskās personas sastāvā esošu fizisku personu un tās pieredzi arhitektu birojos, kuros persona vairs nav reģistrēta?

Atbilde

Konkursa nolikuma 3.3.1. punktā tiek prasīta pieredze būvprojekta izstrādē kā būvprojekta izstrādātājam.
Konkursa nolikuma 3.3.1. punktā minētais termins “būvprojekta izstrādātājs” lietots būvniecību regulējošo normatīvo aktu izpratnē un proti – Vispārīgo būvnoteikumu 2.11. apakšpunkts noteic, ka “būvprojekta izstrādātājs – būvspeciālists vai būvkomersants, kas uz rakstveida vienošanās pamata izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā vai turpina būvprojekta izstrādi atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem”. Turklāt, kopsakarā ar Vispārīgo būvnoteikumu 31. punktu, kas noteic, ka “būvniecības ierosinātājs slēdz līgumu par būvprojekta izstrādi ar būvprojekta izstrādātāju” ir secināms, ka par būvprojekta izstrādātāju ir uzskatāma tā persona – būvkomersants vai būvspeciālists, kas rakstveidā noslēgusi līgumu par būvprojekta izstrādi tieši ar būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju).
Ja fiziska persona būvprojekta izstrādē nav bijusi būvprojekta izstrādātājs, bet ir pildījusi citus, piemēram, būvprojekta vadītāja pienākumus, šāda pieredze netiks uzskatīta par atbilstošu Konkursa nolikuma 3.3.1. punktā izvirzītajām prasībām.