Izejmateriāli metu konkursam, FTP

Izejmateriāli konkursam zip arhīvā, FTP